پنج‌شنبه, 13 بهمن 1401
راهبرد مشارکت

rahbord mosharekat.jpeg

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با هدف بهره گیری از نظرها و پیشنهادهای شهروندان، پاسخگویی به درخواست ها و شکایت ها، آگاهی از میزان رضایت ذینفعان این سازمان از خدمات و همچنین کارکنان و همچنین تسهیل ارتباط میان شهروندان و مدیرعامل این شرکت خدمات زیر را به صورت الکترونیک به تمامی شهروندان ارائه می دهد:

 

عنوان خدمت آدرس
ثبت پیشنهادها لطفا از این قسمت وارد شوید
ثبت درخواست ها و شکایت ها لطفا از این قسمت وارد شوید
نظرسنجی میزان رضایت از خدمات شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید
نظرسنجی میزان رضایت از کارکنان شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید
ارتباط با مدیرعامل شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید

*دانلود فایل راهبرد مشارکت شرکت توانیر*


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0