چهارشنبه, 28 مهر 1400
-->
اندازه فونت
بزرگنمایی
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازنشانی
راهبرد مشارکت

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در راستاي انجام مأموريت سازماني خود تلاش مي کند با برنامه محوري، نگاه سيستمي، پشتوانه آمايشي و توان کارشناسي خدمات باکيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد. چشم انداز سازماني ما آن است که  همواره به عنوان يکي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي، دقيق، کارشناسي، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزش هاي سازماني ما قرار دارد.

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي مأموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تام مخاطبان خود است. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردهای حاصل از تعاملات دوسويه، انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي شود. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکانپذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام و تعامل و مشارکت خود را کامل کند. سازماني در ارائه خدمت موفقتر است که بتواند نظرها، پيشنهادها و انتقادهای مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب برای جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ کند.

در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي، شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برخود لازم مي داند نظرها، پيشنهادها و انتقادهای آحاد مردم را به ويژه از سوي نخبگان، متخصصان، صاحب نظران، مديران و کارشناسان دستگاه هاي اجرایي عمومي، گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش کيفيت خدمات را تدوين کند. شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر  تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرایي را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

از این رو شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با هدف بهره گیری از نظرها و پیشنهادهای شهروندان، پاسخگویی به درخواست ها و شکایت ها، آگاهی از میزان رضایت ذینفعان این سازمان از خدمات و همچنین کارکنان و همچنین تسهیل ارتباط میان شهروندان و مدیرعامل این شرکت خدمات زیر را به صورت الکترونیک به تمامی شهروندان ارائه می دهد:

 

عنوان خدمت آدرس
ثبت پیشنهادها لطفا از این قسمت وارد شوید
ثبت درخواست ها و شکایت ها لطفا از این قسمت وارد شوید
نظرسنجی میزان رضایت از خدمات شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید
نظرسنجی میزان رضایت از کارکنان شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید
ارتباط با مدیرعامل شرکت لطفا از این قسمت وارد شوید

*دانلود فایل راهبرد مشارکت شرکت توانیر*


6.0.12.0
گروه دورانV6.0.12.0