چهارشنبه, 3 مرداد 1403
منوی سایت

  گزیدۀ اخبار

  گروه خبری 
  تشریح دستاوردهای پژوهشی و فناوری شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۰۱
  طرح جهادی اصلاح و بهینه‌سازی روشنایی در روستای هلیله به اجرا درآمد
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 
   | 
  تعداد بازدید : ۲۸
  صفحه1از71123456...71.بعدي.برو
  یادداشت
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 
  صفحه1از3123.بعدي.برو

  فهرست مناقصه ­های سال 1402

  شمارۀ فراخوان

  موضوع

  سایت اطلاع ­رسانی

  ۲۰۰۱۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار ترانسهای پر بار تنگستان (دلوار) سال ۱۴۰۱ ، مدیریت برق تنگستان-۴۰۱/۱۰۳  م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۳ مناقصه عمومی یک مرحله ای هرس درختان مزاحم شبکه در سطح استان بوشهر-۴۰۱/۱۲۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستايي اهرم از محل عوارض برق تنگستان سال ۱۴۰۱ ، مدیریت برق تنگستان-۴۰۱/۱۲۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستايي دلوار از محل عوارض برق تنگستان سال ۱۴۰۱ ، مدیریت برق تنگستان-۴۰۱/۱۲۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۴ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی نواحی دشتستان استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق نواحی دشتستان-۴۰۱/۱۱۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۵ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری و روستایی کنگان استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق کنگان-۴۰۱/۱۲۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۶ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری بوشهر یک مرحله دوم استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق بوشهر یک-۴۰۱/۱۲۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور۱۰ Gen -   

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری و روستایی برق بوشهر سه استانی سال ۱۴۰۱،  امور توزیع برق سه بوشهر-۴۰۱/۱۲۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۰۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری و روستایی گناوه استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق گناوه-۴۰۲/۱ م  ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی تنگستان استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق تنگستان-۴۰۲.۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برقرسانی به شهرک صنعتی تنگ خوش دیر استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق دیر-۴۰۲.۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۲ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو دیماندی کنترل پذیر-۴۰۲.۱۰ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو دیماندی کنترل پذیر.۴۰۲.۱۱ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو دیماندی کنترل پذیر-۴۰۲.۱۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو دیماندی کنترل پذیر-۴۰۲.۱۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کلید فشار ضعیف اتوماتیک-۴۰۲.۱۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار ترانسهای پر بار تنگستان (اهرم)،  مدیریت برق تنگستان.۴۰۱.۹۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۱۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه پروژه های ظرفیت سازی جهت برقرسانی کنگان ، مدیریت برق کنگان -۴۰۱.۱۰۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های لاورده و لاورگل کنگان، مدیریت برق کنگان-۴۰۲.۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی نواحی دشتستان (مرحله دوم)، سال ۱۴۰۱ مدیریت برق نواحی دشتستان-۴۰۲.۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار شهری و روستایی نواحی دشتستان سال ۱۴۰۱،مدیریت برق نواحی دشتستان-۴۰۲.۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۳ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعویض تابلو فشار متوسط (مرحله دوم) برق بوشهر یک،  امور توزیع برق یک بوشهر-۴۰۲.۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کنتور تک فاز فهام ۱-۴۰۲.۱۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۴ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی عسلویه استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق عسلویه-۴۰۲.۱۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۰ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تیر سیمانی تخت از محل  اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای-۴۰۲/۱۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث شبکه سرقتی شهری و روستایی سال ۱۴۰۱،مدیریت برق تنگستان-۴۰۲/۱۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برقرسانی به اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، امور توزیع برق یک بوشهر-۴۰۲/۳۰ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۲۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری بوشهر یک مرحله دوم استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق بوشهر یک-۴۰۲/۲۰ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۲۹ دستگاه خودرو استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   -۴۰۲.۳۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۵ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی عسلویه استانی سال ۱۴۰۱،  مدیریت برق عسلویه-۴۰۲.۳۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۲ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سوئیچ برد و پست کمپکت -۴۰۲.۳۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید وینچ کلمپ انشعاب مشترکین-۴۰۲.۳۶ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف-۴۰۲.۳۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعویض تابلو فشار متوسط (مرحله دوم) امور توزیع برق یک بوشهر، امور توزیع برق یک بوشهر-۴۰۲.۳۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۷ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خودروهای استیجاری اتفاقات-۴۰۲.۳۱  م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۳۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه فیدر خط ریز جم سال ۱۴۰۱-۴۰۲.۱۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پیشگیرانه خط گرم مدیریت برق تنگستان، دشتی و بوشهر -۴۰۲.۴۰

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۱ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خودروهای استیجاری اتفاقات.۴۰۲.۴۱م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سوئیچ برد و پست کمپکت -۴۰۲.۴۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع پایه چدنی گرد -۴۰۲.۴۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۲ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اختصاصی تعدیل بار پایش و میانلو از ایستگاه اختر تا تپه آنتن(فاز ۲) کنگان -۴۰۲.۳۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۵ مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۳۰ دستگاه خودرو استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان.۴۰۲.۳۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه شمال -۴۰۲.۴۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۷ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه جنوب استان بوشهر -۴۰۲.۴۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حراست و نگهبانی  از اموال و تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   -۴۰۲.۴۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۴۹ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع  تیر سیمانی گرد.۴۰۲.۴۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۱ مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ترانسفورماتور پروژه نهضت ملی مسکن طرح جوانی جمعیت-۴۰۲.۵۰ lم ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۲ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه شمال و مرکز استان -۴۰۲.۵۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه جنوب استان بوشهر -۴۰۲.۵۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خودروهای استیجاری اتفاقات-۴۰۲.۶۰ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع تیر سیمانی گرد ۱۲ متری-۴۰۲.۶۱ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۶ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برقرسانی به طرح جوانی جمعیت نواحی دشتستان سال ۱۴۰۲،  مدیریت برق نواحی دشتستان-۴۰۲.۴۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برقرسانی به طرح جوانی جمعیت تنگستان سال ۱۴۰۲،  مدیریت برق تنگستان-۴۰۲/۴۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۳۰ دستگاه خودرو استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   -۴۰۲.۶۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۵۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حراست و نگهبانی  از اموال و تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   -۴۰۲.۶۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۰ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سیم روکشدار آلومینیوم فولاد ACSR نمره ۱۲۶ (هاینا)-۴۰۲.۶۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پیشگیرانه به صورت خط گرم سال ۱۴۰۲ مدیریت کنگان و دیر-۴۰۲.۷۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پیشگیرانه به صورت خط گرم سال ۱۴۰۲ مدیریت گناوه – دیلم و دشتستان-۴۰۲.۷۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۳ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه روستایی (مرحله اول) جم سال ۱۴۰۲،مدیریت برق جم-۴۰۲.۶۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تیر سیمانی تخت (طرح بهارستان)-۴۰۲.۷۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تیر سیمانی گرد (طرح بهارستان)-۴۰۲.۷۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور روغنی و هرمتیک (طرح بهارستان)-۴۰۲.۷۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲.۰۰۲E+۱۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدارفشار ضعیف (طرح بهارستان)-۴۰۲.۷۷

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۸ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع تابلو (طرح بهارستان)-۴۰۲.۷۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برقرسانی به روستاهای هفت چاه سه چاه و طاقو استانی سال ۱۴۰۲-۴۰۲.۵۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۶۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستا از محل عوارض برق روستایی(طرح بهارستان) جم سال ۱۴۰۲-۴۰۲.۵۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستا از محل عوارض برق روستایی(طرح بهارستان) آبپخش و شبانکاره سال ۴۰۲.۵۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی شبکه های برق داخل روستا از محل عوارض برق روستایی(طرح بهارستان) دیلم-۴۰۲.۶۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع مقره سوزنی و کششی -۴۰۲.۷۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای هاله، بساتین و زبار عسلویه (فاز دو) سال ،۴۰۲.۶۹

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۶ مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت امور سامانه ۱۲۱ و پاسخگویی به مشترکین-۴۰۲.۸۲ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت مشترکین منطقه ۱(بوشهر۱، بوشهر ۲، بوشهر ۳، خارگ و تنگستان-۴۰۲.۸۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت مشترکین منطقه ۲(برازجان، نواحی دشتستان، گناوه و دیلم-۴۰۲.۸۶  م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۷۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیت مشترکین منطقه ۳(دشتی، دیر ،کنگان،عسلویه و جم)-۴۰۲.۸۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۰ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدارفشار ضعیف (طرح بهارستان)-۴۰۲.۸۸ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای هاله عسلویه (فاز چهارم) سال ۱۴۰۲، مدیریت برق عسلویه-۴۰۲.۸۹ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح، بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانسهای پر بار شهری دیر سال ۱۴۰۲، مدیریت برق دیر-۴۰۲.۵۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی سیم به کابلهای سرقتی شهری کنگان سال ۱۴۰۲، مدیریت برق کنگان-۴۰۲.۸۳  م ن  

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای نایبند عسلویه (فاز چهارم) سال ۱۴۰۲، مدیریت برق عسلویه-۴۰۲.۸۱ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۵ مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات پیشگیرانه به صورت خط گرم سال ۱۴۰۲ مدیریت برق شهرستان های عسلویه و جم-۴۰۲/۹۳ 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۶ مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ،بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ ترانسهای پربار شهری و روستایی برازجان سال ۱۴۰۲، ۴۰۲/۸۴ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری برازجان سال ۱۴۰۲ ۴۰۲/۹۲ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۸۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری نواحی دشتستان (مرحله دوم) ارم ،بوشکان ،وحدتیه و سعدآباد سال ۱۴۰۲ ،۴۰۲/۹۶ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۹۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شهری امور توزیع برق سه بوشهر سال ۱۴۰۲ ،۴۰۲/۹۹ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۸ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه توسعه شهری گناوه سال ۱۴۰۲، مدیریت برق گناوه-۴۰۲.۱۰۱ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۹۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل فشار ضعیف مسی ۴۲/۱۰۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۶ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه توسعه شهری دیر سال ۱۴۰۲، مدیریت برق دیر-۴۰۲.۹۸ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۷ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه توسعه شهری کنگان سال ۱۴۰۲، مدیریت برق کنگان-۴۰۲.۱۰۰ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه توسعه شهری نواحی دشتستان (مرحله اول) آبپخش و شبانکاره سال ۱۴۰۲، مدیریت برق نواحی دشتستان-۴۰۲.۹۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۹۷ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث شبکه فیبر توزیع بوشهر و گناوه مدیریت برق امور توزیع یک،دو، سه بوشر و گناوه ۴۰۲.۹۰ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۹۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث فیبر نوری برازجان، دشتی و تنگستان سال ۱۴۰۲ مدیریت برق برازجان، دشتی و تنگستان-۴۰۲.۹۱ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۰۹۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری دشتی سال ۱۴۰۲ مدیریت برق دشتی-۴۰۲.۹۷ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری تنگستان سال ۱۴۰۲ مدیریت برق تنگستان-۴۰۲.۱۰۳ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۱ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری دیلم سال ۴۰۲ مدیریت برق دیلم-۴۰۲.۱۰۴ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۲ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری عسلویه  سال ۱۴۰۲ مدیریت برق عسلویه۴۰۲.۱۰۵ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۳ مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه توسعه شهری و روستایی امور توزیع برق سه بوشهر سال ۱۴۰۲ امور توزیع برق سه شهرستان بوشه-۴۰۲.۱۰۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نیروهای اداری و خدماتی۴۰۲.۱۱۶ م ن 

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۰۹ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه توسعه شهری جم سال ۱۴۰۲، مدیریت برق جم-۴۰۲.۱۰۲ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۰ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو چهار درب اندازه گیری دیماندی کنترل پذیری ۴۰۲.۱۱۷ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۱ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای توسعه شهری امور توزیع برق یک بوشهر ۴۰۲.۱۰۸ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۲ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کنتور هوشمند تکفاز فهام(۱) و فهام(۲) قابل قطع و وصل ۴۰۲.۱۱۸ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۵ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تابلو زیرترانس ۶۳۰ و ۸۰۰ آمپر قابل تنظیم ۴۰۲.۱۲۰ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۴ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار و کانکتور خطوط فرعی ۴۰۲.۱۱۹ م ن

  https://setadiran.ir

  ۲۰۰۲۰۰۱۴۴۳۰۰۰۱۱۳ مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای یرورسانی، توسعه، اصلاح و بهینه سازی و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل بار  توسعه شهری امور توزیع برق دو بوشهر۴۰۲.۱۰۹ 

  https://setadiran.ir

     

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰001
  فروش 152 دستگاه ترانسفورماتور 11 کیلو ولت مستعمل
  402/1

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰003
  فروش 57 تن 500 کیلو گرم سیم و کابل آلومینیوم اسقاط
  402/3

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰004
  فروش
   40.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم اسقاط و 17.500 کیلوگرم کابل آلومینیوم اسقاط
  402/4

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰005
  فروش  30.000 کیلو گرم سیم مس، 9.370 کیلو گرم کابل مس و  740 کیلو گرم شمش مسی اسقاط
  402/5

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰006
  فروش 40.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم اسقاط و 17.500 کیلوگرم کابل آلومینیوم اسقاط
  402/6

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰007
  فروش 40.000
  کیلوگرم سیم آلومینیوم اسقاط و 17.500 کیلوگرم کابل آلومینیوم اسقاط402/7

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰008
  فروش 77750
   دستگاه کنتور اسقاط
  402/8

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰009
  فروش
   یراق آلات اسقاط
  402/9

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰010
  فروش
   77750 دستگاه کنتور اسقاط 402/10

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰011
  فروش
   یراق آلات اسقاط
  402/11

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰012
  فروش
  50 تن سیم مسی اسقاط و 4 تن کابل مسی اسقاط
  402/12

  https://setadiran.ir

  1۰۰۲۰۰۱۴۴
  ۳۰۰۰013
  فروش
   یراق آلات اسقاط
  402/13

  https://setadiran.ir

  گزارش بازدید
  آمار صفحه
  بازدید صفحه 397391
  پربیننده ترین روز 1397/04/23
  آمار پر بيننده ترين روز 9442
  بازدید امروز صفحه 1245
  بازدید دیروز صفحه 326

  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0