جمعه, 6 خرداد 1401

سال 1400
سی و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق ایران
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای
کنفرانس ملی تحول دیجیتال، چالش ها و فرصت ها
نیازهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 1401-1400
اعلام نیاز عناوین پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری 1401-1400
شانزدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
دومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده
سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران
سومین جایزۀ ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران
ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران
ثبت نام کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
هشتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور
نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال
هفتمین کنگرۀ راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
سی و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
فراخوان ثبت نام چهاردهمین جشنوارۀ ملی کارآفرینان برتر
فراخوان دانش آموختگان برتر دانشگاهی سال 1400
پنجمین جشنوارۀ اندیشمندان و دانشمندان جوان
فراخوان برگزاری دوره مدیریت انتقال فناوری
همایش مالیاتی سال ۱۴۰۰
عنوان پروژه های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 1400-1401
بیست و نهمین كنفرانس مهندسي برق ايران


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0