پنج‌شنبه, 13 بهمن 1401
راهنما

هم استانی گرامی

لطفاً به منظور مشاهدۀ گروه ها و زمانبندی مربوط به هر کدام، جدول اصلی را از طریق لینک زیر دانلود کنید. 

دانلود جدول اصلی گروه ها و زمانبندی

 

سپس با مراجعه به لینک های زیر به تفکیک شهرستان، گروه مربوط به خود را با توجه به آدرسهای ذکر شده جست و جو کنید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0