سه‌شنبه, 6 خرداد 1399


منوی سایت


   شهروند خبرنگار

    گزیده اخبار

    گروه خبری 

    ...اطلاعات بیشتر

    فهرست مناقصه های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر سال 1398

     1398/12/27   98/104 م ن خريد انواع لامپ بخار سديم   مناقصه   عمومي

     1398/12/26 

     98/84 م ن 

       

    برقدار کردن چاههاي کشاورزي، مديريتهاي برق و جم فاز اول سال 1398 

     

    مناقصه   عمومي

    1398/12/26 

     98/101 م ن 

       

    خريد، نصب، راه اندازي، پيکربندي و آموزش سرور HP DL580 G9 

     

    مناقصه   عمومي

    1398/12/26 

     98/96 م ن 

       

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري فاز چهارم سال 1398 امور توزيع برق 2 بوشهر 

     

    مناقصه   عمومي

    1398/12/26 

     98/90 م ن 

       

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فازچهارم سال 1398 مديريت برق امور سه بوشهر 

     

    مناقصه   عمومي

     1398/12/26 

     98/88 م ن 

       

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فازچهارم سال 1398 مديريت برق دير 

     

    مناقصه   عمومي

     1398/12/26 

     98/87 م ن 

       

    نيرورساني، احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق، شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي، فاز ششم سال 1398 مديريت برق نواحي دشتستان 

     

    مناقصه   عمومي

    1398/12/26 

     98/86 م ن 

       

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برقي شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق دشتي 

     

    مناقصه   عمومي

     1398/12/26 

     98/85 م ن 

       

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز پنجم سال 1398 مديريت برق برازجان 

     

    مناقصه   عمومي

     1398/12/25 

     98/92 م ن . 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز پنجم سال 1398 مديريت برق ديلم http://www.tavanir.org.ir/farsi/images/new.gif

    مناقصه   عمومي

     1398/12/25 

     98/100 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    برقدار کردن چاههاي کشاورزي فاز سوم، مديريت برق تنگستان سال 1398 http://www.tavanir.org.ir/farsi/images/new.gif

    مناقصه   عمومي

     1398/12/25 

     98/99 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه برقرساني به چاههاي کشاورزي فاز دوم مديريتهاي برق گناوه و نواحي دشتستان سال 1398 http://www.tavanir.org.ir/farsi/images/new.gif

    مناقصه   عمومي

     1398/12/25 

     98/94 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق جم http://www.tavanir.org.ir/farsi/images/new.gif

    مناقصه   عمومي

     1398/12/25 

     98/89 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري فاز پنجم سال 1398 مديريت برق امور توزيع برق 1 بوشهر http://www.tavanir.org.ir/farsi/images/new.gif

    مناقصه   عمومي

     1398/12/22 

     98/95 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    تمديد و اصلاحيه مناقصه شماره 98/95(خريد ديزل ژنراتور 385 کاوا)

    مناقصه   عمومي

     1398/12/11 

     98/95 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد ديزل ژنراتور 385 کاوا

    مناقصه   عمومي

     1398/12/04 

     98/81 و 98/83 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه ي توجيهي اسناد مناقصه 98/81 و 98/83

    مناقصه   عمومي

     1398/11/19 

     98/83 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    انجام خدمات دفتري- تنظيفات- نقليه اعم از خدمات انبارها، بايگاني، نامه رساني، دبيرخانه، تاسيسات، نگهباني، نقليه سبک و سنگين و ديگر فعاليت هاي مرتبط

    مناقصه   عمومي

     1398/11/19 

     98/81 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    انجام خدمات اداري- فني اعم از خدمات اداري مالي، کارشناسي حقوقي ، فني، مهندسي، اداري مشترکين برق و ديگر فعاليت هاي مرتبط

    مناقصه   عمومي

     1398/10/10 

     98/79 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد سرور HP DL580 G9 همراه با نصب، راه اندازي و آموزش

    مناقصه   عمومي

     1398/10/02 

     اصلاحيه مناقصه 98/78 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد کنتاکتور و کليد اتوماتيک فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/10/02 

     98-80 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد پست سوئيچ برد و پست کمپکت اسکله مرواريد جزيره خارگ

    مناقصه   عمومي

     1398/09/18 

     98/78 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد کنتاکتور و کليد اتوماتيک فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/09/10 

     اصلاحيه مناقصه 98/71 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    فيدر بندي ايستگاه دائم اختر کنگان، اعتبارات داخلي ( توسعه، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) مديريت برق کنگان

    مناقصه   عمومي

     1398/09/06 

     98/77 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    مناقصه خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/09/06 

     98/71 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    فيدر بندي ايستگاه دائم اختر کنگان، اعتبارات داخلي ( توسعه، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع ) مديريت برق کنگان

    مناقصه   عمومي

     1398/08/22 

     جلسه توجيهي98/75 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه توجيهي مناقصات فعاليت هاي پنجگانه مشترکين شماره 98/75 م ن -98/76 م ن

    مناقصه   عمومي

     1398/08/13 

     اصلاحيه 2-98/68م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز چهارم سال 1398 مديريت برق ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/08/13 

     اصلاحيه98/73 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه سامانه هاي فوريتهاي برق 121

    مناقصه   عمومي

     1398/08/12 

     اصلاحيه 98/68م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز چهارم سال 1398 مديريت برق ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/08/11 

     جلسه توجيهي98/73 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه توجيهي مناقصه سامانه فوريتهاي برق (121)

    مناقصه   عمومي

     1398/08/10 

     97/75 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خدمات پنجگانه مشترکين منطقه يک شامل: دشتستان، برازجان، گناوه، ديلم, دشتي و تنگستان

    مناقصه   عمومي

     1398/08/10 

     98/76م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خدمات پنجگانه مشترکين منطقه دو شامل: بوشهر 1 و 2 و 3، دير، کنگان، عسلويه و جم و ريز

    مناقصه   عمومي

     1398/08/08 

     98/74 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد سيم روکشدار فشار متوسط هوايي 33 کيلو ولت تک لايه اي ( CC ) – آلومينيوم تقويت شده با فولاد ( ACSR) فشرده HYENA

    مناقصه   عمومي

     1398/08/01 

     98/73 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    سامانه هاي فوريتهاي برق 121

    مناقصه   عمومي

     1398/08/01 

     98/72 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    عمليات هرس درختان مزاحم و در حريم تاسيسات توزيع

    مناقصه   عمومي

     1398/07/23 

     98/68 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز چهارم سال 1398 مديريت برق ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/07/23 

     98/67 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق تنگستان

    مناقصه   عمومي

     1398/07/14 

     اصلاحيه2-98/58م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه شماره 2 نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت دو برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/07/10 

     اصلاحيه(2) 98/40 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه شماره 2 خريد يراق آلات کابل خودنگهدار فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/07/10 

     اصلاحيه98/59 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت 3 برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/07/10 

     98/70 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اجراي عمليات خط گرم منطقه جنوب

    مناقصه   عمومي

     1398/07/10 

     98/69م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اجراي عمليات خط گرم منطقه شمال و مرکز

    مناقصه   عمومي

     1398/07/09 

     اصلاحيه(2) 98/44 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه شماره 2 عمليات هرس درختان مزاحم و در حريم تاسيسات توزيع

    مناقصه   عمومي

     1398/07/09 

     اصلاحيه(2)98/45 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه شماره 2 سامانه فوريتهاي برق ( 121 )

    مناقصه   عمومي

     1398/07/08 

     اصلاحيه98/45 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه سامانه فوريتهاي برق ( 121)

    مناقصه   عمومي

     1398/07/08 

     اصلاحيه98/44 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه عمليات هرس درختان مزاحم و در حريم تاسيسات توزيع

    مناقصه   عمومي

     1398/07/07 

     اصلاحيه98/42 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد کنتاکتور و کليد فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/07/07 

     اصلاحيه98/41 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد يراق آلات فلزي شبکه

    مناقصه   عمومي

     1398/07/07 

     اصلاحيه98/40 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد يراق کابل خودنگهدار فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/07/03 

     اصلاحيه98/52-47 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي

    مناقصه   عمومي

     1398/07/02 

     98/45 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    امور سامانه فوريتهاي برق ( 121 )

    مناقصه   عمومي

     1398/07/02 

     98/44 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    عمليات هرس درختان مزاحم و در حريم تاسيسات توزيع

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     اصلاحيه 47-98/66 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه مناقصات اجرايي به شماره 47/98 م ن- 48/98 م ن -49/98 م ن-50/98 م ن-51/98م ن -52/98 م ن -53/98 م ن - 54/98 م ن -55/98 م ن -56/98 م ن -58/98 م ن 59/98 م ن 60/98 م ن -61/98 م ن -62/98 م ن -64/98 م ن -65/98 م ن -66/98 م ن

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     اصلاحيه 98/57 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق عسلويه

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     98/66 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق عسلويه

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     98/65 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق تنگستان

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     98/64 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت 3 برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/07/01 

     98/59 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت 3 برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/06/31 

     98/43 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کليد مينياتوري

    مناقصه   عمومي

     1398/06/31 

     98/42 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد کنتاکتور و کليد فشار ضعيف

    مناقصه    

     1398/06/31 

     98/41 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد يراق آلات فلزي شبکه

    مناقصه   عمومي

     1398/06/31 

     98/40 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد يراق کابل خودنگهدار فشار ضعيف

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     اصلاحيه98/50 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق دير

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     اصلاحيه98/48 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/63 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/62 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت يک برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/61 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/60 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز چهارم سال 1398 مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/58 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت دو برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/57 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق عسلويه

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/56 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق جم

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/55 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/54 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت دو برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/06/27 

     98/53 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت يک برق بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/52 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق گناوه

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/51 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق کنگان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/50 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق دير

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/48 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز سوم سال 1398 مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/47 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق دشتي

    مناقصه   عمومي

     1398/06/24 

     98/49م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي اعتبارات داخلي شهري و روستايي فاز دوم سال 1398 مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/06/20 

     اصلاحيه98/38 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه مناقصه عمليات خط گرم شمره 98/38 م ن

    مناقصه   عمومي

     1398/06/16 

     جلسه توجيهي98/38م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه توجيهي مناقصه خط گرم با شماره مناقصه 98/38م ن

    مناقصه   عمومي

     1398/06/16 

     جلسه توجيهي98/38م 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه توجيهي مناقصه خط گرم با شماره مناقصه 98/38م ن

    مناقصه   عمومي

     1398/06/03 

     98/39 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    انجام خدمات مهندسي طراحي، نظارت فني و کمي بر اجراي پروژه هاي توزيع نيروي برق و بروز رساني اطلاعات GIS شبکه و تاسيسات برق سال 98

    مناقصه   عمومي

     1398/06/02 

     98/38 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    عمليات خط گرم

    مناقصه   عمومي

     1398/05/16 

     اصلاحيه 98/37 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد انواع بالاست مسي

    مناقصه   عمومي

     1398/05/16 

     اصلاحيه 98/36 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد انواع ترانسفورماتور 20 کيلو ولت

    مناقصه   عمومي

     1398/05/16 

     98/35 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي داخلي شهري فاز اول شش ماهه دوم سال 1398 مديريت برق جم

    مناقصه   عمومي

     1398/05/16 

     98/34 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري و روستايي فاز اول شش ماهه دوم سال 1398 مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/05/09 

     98/37 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع بالاست مسي

    مناقصه   عمومي

     1398/05/09 

     98/36 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع ترانسفورماتور 20 کيلو ولت

    مناقصه   عمومي

     1398/04/26 

     ارزيابي طراحي و مشاو 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    ارزيابي کيفي انتخاب مشاور جهت انجام مهندسي طراحي نظارت فني و کم ي بر اجراي پروژه هاي توزيع نيروي برق و بروز رساني اطلاعات gis شبکه و تاسيسات برق

    مناقصه   عمومي

     1398/04/26 

     32 /98 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کليد مينياتوري تک پل

    مناقصه   عمومي

     1398/04/26 

     98/32 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کليد مينياتوري تک پل

    مناقصه   عمومي

     1398/04/22 

     اصلاحيه98/29 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه کاهش تلفات شبکه هاي توزيع مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/04/22 

     اصلاحيه98/27 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت تنگستان

    مناقصه   عمومي

     1398/04/15 

     98/31 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد کابل 10*2 و 6*4

    مناقصه   عمومي

     1398/04/15 

     98/30 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع ايگناتور و فتوسل

    مناقصه   عمومي

     1398/04/11 

     98/22-23 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    جلسه توجيهي ماقصه اتفاقات شمال و مرکز و جنوب

    مناقصه   عمومي

     1398/04/09 

     98/29 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه کاهش تلفات شبکه هاي توزيع مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/04/09 

     98/27 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي داخلي شهري سال 1398 مديريت برق تنگستان فاز اول

    مناقصه   عمومي

     1398/04/04 

     اصلاحيه 98/19 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه پروژه هاي فيدر بندي مديريت برق جم

    مناقصه   عمومي

     1398/04/03 

     اصلاحيه22-23/98 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه مناقصه اتفاقات ناحيه شمال و مرکز و جنوب

    مناقصه   عمومي

     1398/04/03 

     اصلاحيه 98/20 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه تامين خودروهاي استيجاري اتفاقات

    مناقصه   عمومي

     1398/04/01 

     98/26 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کليد مينياتوري تک پل

    مناقصه   عمومي

     1398/04/01 

     98/21 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي داخلي شهري و روستايي فاز اول سال 1398 مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/03/26 

     98/22 lم ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اتفاقات شبکه و رفع خاموشي و سرويس و نگهداري و اصلاح تاسيسات توزيع حوزه شمال و مرکز استان شامل : بوشهر 1 و2 و چغادک و خارگ ، دشتستان (شامل : برازجان و نواحي) ، گناوه و ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/03/26 

     98/23م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اتفاقات شبکه و رفع خاموشي و سرويس و نگهداري و اصلاح تاسيسات توزيع حوزه جنوب شامل ( تنگستان، دشتي، دير، کنگان، عسلويه و جم)

    مناقصه   عمومي

     1398/03/20 

     اصلاحيه 98/18 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد انواع کنتور تک فاز و سه فاز قاب کوتاه و بلند

    مناقصه   عمومي

     1398/03/20 

     اصلاحيه98/17 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه خريد انواع کليد مينياتوري تک پل

    مناقصه   عمومي

     1398/03/20 

     98/19م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    پروژه هاي فيدر بندي مديريت برق جم

    مناقصه   عمومي

     1398/03/18 

     98/20 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    تامين خودروهاي استتيجاري اتفاقات

    مناقصه   عمومي

     1398/03/18 

     98/14 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    پروژه هاي مديريت برق امور 1 بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/03/11 

     اصلاحيه2-98/15 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه2- تامين خودروهاي استتيجاري اياب و ذهاب

    مناقصه   عمومي

     1398/03/05 

     اصلاحيه98/15 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه تامين خودروهاي استتيجاري اياب و ذهاب

    مناقصه   عمومي

     1398/03/01 

     98/18 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کنتور تک فاز و سه فاز قاب کوتاه و بلند

    مناقصه   عمومي

     1398/03/01 

     98/17 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خريد انواع کليد مينياتوري تک پل

    مناقصه   عمومي

     1398/02/25 

     98/15 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    خودروهاي استيجاري اياب و ذهاب

    مناقصه   عمومي

     1398/02/17 

     اصلاحيه98/11 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه مناقصه امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات

    مناقصه   عمومي

     1398/02/14 

     98/3 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت تنگستان

    مناقصه   عمومي

     1398/02/14 

     98/13م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/02/14 

     98/12م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه کاهش تلفات شبکه هاي توزيع مديريت برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/02/14 

     98/7م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول شهري و روستايي برق برازجان

    مناقصه   عمومي

     1398/02/09 

     98/11 lم ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات

    مناقصه   عمومي

     1398/02/03 

     98/6 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت برق دير

    مناقصه   عمومي

     1398/02/03 

     98/5 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت برق جم

    مناقصه   عمومي

     1398/02/03 

     98/4 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريت برق کنگان

    مناقصه   عمومي

     1398/02/03 

     98/2 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه پروژه هاي شهري فاز اول مديريتهاي برق نواحي گناوه و ديلم

    مناقصه   عمومي

     1398/01/24 

     اصلاحيه 97/82 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه احداث شبکه دو مداره خط پادگان مديريت برق عسلويه

    مناقصه   عمومي

     1398/01/24 

     98/9 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي داخلي مديريت برق امور 3 بوشهر

    مناقصه   عمومي

     1398/01/24 

     98/1 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    پروژه هاي شهري و روستايي فاز اول شش ماهه دوم سال 1397 مديريت برق نواحي دشتستان

    مناقصه   عمومي

     1398/01/10 

     اصلاحيه78-97 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    اصلاحيه نيرو رساني , احداث ، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح ، نصب و احداث شبکه پروژه هاي داخلي مديريت برق دشتي

    مناقصه   عمومي

     1398/01/05 

     97/82 م ن 

      http://tender.tavanir.org.ir/images/bullet.gif 

    نيرو رساني, احداث، اصلاح و بهينه سازي شبکه هاي توزيع نيروي برق شامل تهيه مصالح، نصب و احداث شبکه دو مداره خط پادگان مديريت برق عسلويه

     
    خرید انشعاب
    خرید انشعاب
    رسیدگی به شکایات
    رسیدگی به شکایات
    سامانۀ مدیریت پیمانکاران
    سامانۀ مدیریت پیمانکاران
    مناقصه و مزایده
    مناقصه و مزایده
    نظرسنجی
    نظرسنجی
    سامانۀ ثبت نام نیروگاه خورشیدی
    سامانۀ ثبت نام نیروگاه خورشیدی
    اپلیکیشن روشنا
    اپلیکیشن روشنا

    سال جهش تولید


    آدرس سازمان

    بوشهر ، خيابان امام خمينی ،  شرکت توزيع نيروی برق استان بوشهر 

    تلفن : 18 - 33332715
    31282000
    نمابر: 33340482 
    کدپستی: 84311-75157
    روابط عمومی : 33332777
    پیش شماره: 077
    info@bedc.ir


    5.6.6.0
    گروه دورانV5.6.6.0