پنج‌شنبه, 3 مهر 1399
حریم خصوصی کاربران

مراجع گرامی؛

احتراماً، شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به استحضار می رساند که تمامی اطلاعات گردآوری شده در این بخش به منزلۀ حریم خصوصی تلقی می شود و اطلاعات کاربران تنها به منظور پیگیری درخواست و یا رفع مشکلات احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر


رسیدگی به شکایات یا درخواست های مردمی

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0