جمعه, 6 خرداد 1401
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ 
اطلاعیۀ مشتركین (پرداخت خسارت به دلیل نوسان برق)
قابل توجه مشترکین محترم برق خانگی و تجاری به اطلاع کلیۀ مشترکان محترم برق خانگی و تجاری که به دلیل نوسان برق به لوازم منزلشان خسارت وارد شده است، می رساند، جهت تشکیل پرونده و مراحل پرداخت از طریق بیمه تا سقف تعیین شده به واحد مشترکین مدیریتهای برق مراجعه فرمایند.

قابل توجه مشترکین محترم برق خانگی و تجاری

به اطلاع کلیۀ مشترکان محترم برق خانگی و تجاری که به دلیل نوسان برق به لوازم منزلشان خسارت وارد شده است، می رساند، جهت تشکیل پرونده و مراحل پرداخت از طریق بیمه تا سقف تعیین شده به واحد مشترکین مدیریتهای برق مراجعه فرمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0