پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 مرداد 1398
میزان رضایت مراجعان از خدمات
  شهروند گرامی؛ خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به پرسشنامۀ حاضر، ما را در ارتقای کیفیت خدمات یاری فرمایید.
  تاریخ :  1398/05/02
    
  محل مراجعه:  
  نام واحد:  
  جنسیت :  
  سن :  
  تحصیلات :  
  شغل:  
  عنوان درخواست:  
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمات در سال اخیر:  
   لطفا میزان رضایت خود از هر یک از موارد زیر را مشخص فرمایید.
  محور سنجش  پرسش  
  شفافیت فرایندی  1- نحوۀ اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار  
    2- نحوۀ اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت  
    3- انجام کار براساس ضوابط اداره و عدم دخالت قضاوت های شخصی  
  
  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  4- نحوۀ رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه  
    5- امکانات ارائۀ خدمت  
    6- به موقع بودن و شفافیت در رسیدگی به درخواست ها و شکایات  
    7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعان و پیگیری وضعیت درخواست  
  
  تسلط بر فرآیند  8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای است که نیاز به دوباره کاری نباشد   
  
  زمان فرآیند   9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت   
    10- تعهد و پایبندی به مدت زمان ارائۀ خدمت که در فرم درخواست ذکر شده است.  
    11- میزان مراجعه به بخش های مختلف برای دریافت خدمات   
  
  نظام مند بودن فرآیند   12- سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمات   
    13- دریافت مدارک و اطلاعات به طور کامل و عدم نیاز به مراجعات بعدی برای تکمیل آن  
  
  
  
  
  ارسال

5.3.6.0
V5.3.6.0