پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
تاريخجه
تاریخچه صنعت توزیع برق استان بوشهر
استان بوشهر با مساحتی حدود 23167/7 کیلومتر مربع و بیش از 700 کیلومتر مرز آبی با خلیج همیشه فارس در جنوب غربی سرزمین پر مهر ایران واقع شده و از زمان هزاره سوم قبل از میلاد دارای رونق بوده است.
موقعیت جغرافیایی و شرایط ویژه آب و هوایی و وجود تأسیسات عظیم پارس جنوبی، ضرورت بهره گیری از نیروی عظیم برق در استان بوشهر را دو چندان می سازد. از سوی دیگر عوامل نا مساعد جغرافیایی و آلودگی های محیطی ناشی از تأسیسات نفتی باعث خوردگی زودرس تأسیسات و افزایش هزینه تجهیزات و پایین آمدن عمر مفید آنان می گردد.
گفتنی است سرانه مصرف خانگی و همچنین رشد مصرف برق در استان رشدی به مراتب بالاتر از نرخ رشد کشور دارد، هر چند که صنعت برق از سال 1297 (ه ش) وارد استان شده اما تا سال 1300 (ه ش) نیروی برق مصرف خصوصی داشته است و از آن پس شهروندان استان بوشهر از نعمت ارزشمند روشنایی بهره مند شدند. در سال 1345 اداره برق استان بوشهر تحت نظر شرکت سهامی برق منطقه ای فارس رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و حدود 12 سال بعد برق بوشهر به شبکه سراسری پیوست. پس از آن براساس سیاست و خط مشی وزارت نیرو،  شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز تشکیل و در تابستان سال 1371 با پیک بار 273/8 مگاوات و 113394 مشترک آغاز بکار نمود. اکنون پس از گذشت 24 سال این شرکت با 420949 مشترک و پیک بار 1497 مگاوات، بحمدا... توانسته در جلب رضایت عمومی و دستگاههای ذیربط استان موفق باشد.
با توجه به اصل 44 قانون اساسی به منظور کوچک سازی بدنه دولت کلیه فعالیت های بهره برداری، مشترکین، فعالیت های مهندسی و اجرای پروژه های توزیع برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار گردید.

5.3.6.0
V5.3.6.0