پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 7 فروردين 1398
مدیریت مصرف
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

تا چه اندازه در منزل از لامپ کم مصرف استفاده می کنید؟

به چه میزان از استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، خودداری می کنید؟

ارسال


5.3.4.0
V5.3.4.0