پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 19 آذر 1397
میزان رضایت از خدمات مشترکین
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

3-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

ارسال


مدیریت مصرف
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

تا چه اندازه در منزل از لامپ کم مصرف استفاده می کنید؟

به چه میزان از استفاده از وسایل برقی غیرضروری در ساعات اوج مصرف، خودداری می کنید؟

ارسال


5.1.0.0
V5.1.0.0