Friday, December 6, 2019
  • Date : 8/30/2019
پروژه های اولویت دار شركت توزیع برق بوشهر تا پایان سال ۱۳۹۸ بهره برداری می‌ شوند
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردشیر مذکوری روز پنجشنبه در بازدید از مدیریت امور برق شهرستان دشتستان اظهار داشت: در هفته دولت امسال پروژه های موثر و ارزشمندی با هدف ارتقا پایداری برق شهرستان های استان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در بازدید از مدیریت امور برق نواحی دشتستان ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته همکاران  در گذر موفق و بدون خاموشی تابستان سال جاری گفت :  با ساز و کارهای پیش بینی شده  پروژه های اولویت دار این شرکت تا پایان سال بهره برداری می شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردشیر مذکوری روز پنجشنبه در بازدید از مدیریت امور برق شهرستان دشتستان اظهار داشت: در هفته دولت امسال پروژه های موثر و ارزشمندی با هدف ارتقا پایداری برق شهرستان های استان اجرا شده است.

وی بیان کرد: اوج پایداری برق استان بوشهر در این فصل اثبات شد که با وجود گرمای هوا هیچگاه برق رسانی به مشترکان محترم  متوقف نشده است.

مذکوری ادامه داد: در این بین همکاری ادارات استان و تلاش همکاران در مدیریت برق و همراهی مشترکان  محترم نیز نقشی قابل توجه ایفا کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت : وصول مطالبات یکی از اولویت های شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر است چراکه این مهم در تقویت اعتبار پروژه ها نقش بسزایی دارد.
وی افزود: اکنون در شهرستان دشتستان مطالبات شرکت برق ۶۰ میلیارد ریال گزارش شده که مدیریت امور برق شهرستان باید راهکارهای موردنیاز وصول آن را پیش بینی کند.
مذکوری افزود: با توجه به اینکه تاپایان مهرماه جاری قبوض کاغذی حذف می شود مدیریت های امور باید از تمام ظرفیت های خود  برای اطلاع رسانی این طرح به مشترکان استفاده کنند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.4.0
    V5.5.4.0